img

Projekt Běh bez hranic/Lauf ohne Grenzen - KPF-02-098

Projekt je financován z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, Evropské unie a Fondu pro regionální rozvoj.

Info k projektu

Hlavní cíl:

Bourání hranic při návštěvě přeshraničních sportovních a jiných akcí a udržení a posílení navázané spolupráce mezi partnery

Shrnutí projektu:

Předmětem projektu Běh bez hranic je realizace dvou běžeckých překážkových závodů, které zrcadlově proběhnou na české i rakouské straně v roce 2019. Bude se jednat o běžecké závody s překonáváním náročných překážek, které prověří schopnosti každého z účastníků.

Projektinformationen

Hauptziel:

Grenzen überwinden beim Besuch von grenzüberschreitenden Sport- und anderen Veranstaltungen und die Aufrechterhaltung und Stärkung der etablierten Zusammenarbeit zwischen Partnern

Projektzusammenfassung:

Das Projekt Run Without Borders beschäftigt sich mit der Realisierung von zwei Cross-Country-Hindernisrennen, die 2019 sowohl auf tschechischer als auch auf österreichischer Seite gespiegelt werden. Dabei handelt es sich um Cross-Country-Rennen, bei denen schwierige Hindernisse überwunden werden, die die Fähigkeiten jedes Teilnehmers auf die Probe stellen.